BOŞALTIM SİSTEMİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
BOŞALTIM SİSTEMİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Mart 2021 Pazartesi

BOŞALTIM SİSTEMİ (ÜRİNER SİSTEM) 2


İDRAR OLUŞUMU:
 • Böbrek; nefronlarda idrar oluşturma işlevini üç aşamada gerçekleştirir.
1.Süzülme, 
2.Geri emilim ve 
3.Salgılama 

BOŞALTIM SİSTEMİ (ÜRİNER SİSTEM) 1

 


Boşaltım, hücrelerin ve organizmanın canlılığını devam ettirebilmesi ve homeostazinin devamlılığının sağlanması için önemlidir. 

Boşaltım denince ilk akla gelen metabolizma atıkları 
su, CO2, amonyak (NH3), üre [CO(NH2)2] ve ürik asittir (C5H4N4O3).

Üre: Karaciğerde amonyağa karbondioksit katılımıyla sentezlenen azotlu organik bir

bileşiktir. Memelilerin ve kurbağaların ana azotlu atığıdır. Amonyağa göre daha az 

zararlı olduğu, suda yüksek oranda çözünebildiği için vücuttan az su ile birlikte atılır.

Su; akciğerler, böbrekler ve deri yoluyla dışarıya verilir.

15 Şubat 2015 Pazar

BOŞALTIM SİSTEMİ
  
Canlılarda  metabolizma  artıklarının ve zararlı ürünlerin atılması boşaltım sistemiyle sağlanır.Dengeli bir iç ortam sağlanmış olur (homeostasis)

Canlılarda görülebilen boşaltım artıkları.
 • CO2
 • H2O
 • Amonyak
 • Üre
 • Ürik asit
 • Oksalat kristalleri
 • Rafit
 • Druz
 • Sistolit


TEK HÜCRELİLERDE BOŞALTIM:
 • Tek hücrelilerde CO2 ,NH3, H2O, gibi artık maddeler difüzyon ve osmozla dışarıya atılır.
 • Tatlı sularda yaşayan amip, öglena, paramecium (terliksi hayvan) gibi tek hücrelilerde “kontraktil koful” adında boşaltım organı gelişmiştir.Sitoplazmalarına sürekli su girişi olur.Hücrenin aşırı şişerek patlamasını bu yapı ile engel olur

BİLKEM POPÜLER

ETİKETLER