AYT etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
AYT etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Mart 2021 Pazartesi

BOŞALTIM SİSTEMİ (ÜRİNER SİSTEM) 2


İDRAR OLUŞUMU:
 • Böbrek; nefronlarda idrar oluşturma işlevini üç aşamada gerçekleştirir.
1.Süzülme, 
2.Geri emilim ve 
3.Salgılama 

BOŞALTIM SİSTEMİ (ÜRİNER SİSTEM) 1

 


Boşaltım, hücrelerin ve organizmanın canlılığını devam ettirebilmesi ve homeostazinin devamlılığının sağlanması için önemlidir. 

Boşaltım denince ilk akla gelen metabolizma atıkları 
su, CO2, amonyak (NH3), üre [CO(NH2)2] ve ürik asittir (C5H4N4O3).

Üre: Karaciğerde amonyağa karbondioksit katılımıyla sentezlenen azotlu organik bir

bileşiktir. Memelilerin ve kurbağaların ana azotlu atığıdır. Amonyağa göre daha az 

zararlı olduğu, suda yüksek oranda çözünebildiği için vücuttan az su ile birlikte atılır.

Su; akciğerler, böbrekler ve deri yoluyla dışarıya verilir.

22 Ocak 2021 Cuma

SOLUNUM SİSTEMİ 3SOLUNUM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

 • Solunum sistemindeki rahatsızlıklar genellikle solunum yollarındaki daralma, tıkanma, bozulma ya da enfeksiyon gibi nedenlerle ortaya çıkar.
 • Zaman zaman acı verici olabilen solunum sistemi rahatsızlıkları, insanın yaşam kalitesini düşürdüğü gibi başka hastalıkları da tetikleyebilir. KOAH ve astım solunum sistemi rahatsızlıklarındandır.

27 Kasım 2020 Cuma

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİDestek ve hareket sistemi kıkırdak, kemik ve kas dokudan oluşur.
Yeni doğmuş bir çocukta yaklaşık 300 kemik bulunur. Ancak yaş ilerledikçe bazı kemiklerin birbirleriyle kaynaşması sonucu 206 kemik içeren iskelet sistemi oluşur.
İnsandaki iskelet yapıyı kemik ve kıkırdak doku oluşturur.
İskelet; baş, gövde ve üyeler iskeleti olarak gruplandırılır.

19 Ekim 2020 Pazartesi

ENDOKRİN SİSTEM (HORMONAL SİSTEM) 2020-2021Yunanca kökenli bir kelimedir.
Uyarmak, canlandırmak anlamındadır. 
İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı olarak tanımlanır.
Endokrin organlar hipofiz, böbrek üstü bezleri, tiroit, paratiroit, gonatlar gibi kanalsız iç salgı bezlerinde sentez edilen ve kanla taşınarak gittikleri belli hedef doku hücrelerinde etki gösteren organik bileşiklerdir. 
Fakat hormon tanımına uymayan, ama hormon etkisi gösteren bileşikler de vardır. Hipotalamik düzenleyici hormonlar, antidiüretik hormon, oksitosin, prostaglandinler, gastrin, sekretin, somatostatin, anjiotensin örnek verilebilir.

11 Şubat 2020 Salı

BİTKİLERİN YAPISI BÜYÜME VE HAREKET


BİTKİLERİN YAPISI BÜYÜME  VE HAREKET

Bitkiler bugün yaşayan yaklaşık 250.000 tür ile ifade edilir.
Bitkiler ile ilgili değinilecek konular:
Bitkisel dokular
Bitkisel organlar
Bitkide beslenme
Bitkide hormonlar
Bitkide hareket
Bitkide üreme


14 Ocak 2016 Perşembe

BİTKİLERDE HORMONLAR VE ETKİLERİ

 www.bilkem.com
BİTKİLERDE HORMONLAR VE ETKİLERİ

 •  Bitkilerde doğal olarak oluşan, , çok düşük miktarlarda dahi etkili olabilen, fizyolojik olayları kontrol edebilen biyokimyasal maddelere bitki hormonu adı verilir.
 • Bitki hormonları bitki büyümesi ve gelişmesini düzenleyen işaret olarak da görev yaparlar ve karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler.
 • Bitki hormonları bitkide birçok büyüme,farklılaşma ve gelişme olaylarını doğrudan veya başka bir olay üzerinden dolaylı olarak etkileyebilirler
 • Bitkilerde doğal olarak meydana gelen biyokimyasal maddelerin yanı sıra sentetik olarak elde edilen hormon etkilerine benzer etkiler oluşturan maddeler de bulunmaktadır. Bu sentetik maddelere Bitki Büyümesini Düzenleyici Maddeler adı verilir.
 • Bitkiler dıştan ve içten gelen sinyallere karşı çeşitli tepkide bulunurlar.
 • Özel bir reseptöre bağlanan bir hormon veya diğer bir madde sinyal sekonder mesajcılar üretmek için hücreyi uyarır.
 • Sekonder mesajcılar , orijinal sinyale karşı hücrenin çeşitli tepkiler üretmesini tetikler.
 • Hücrede sinyal oluşumunun üç farklı evresi vardır. Bunlar algılama ,iletme ve yanıt verme şeklinde gerçekleşir.
 
                                                                
 DEVRİM SARISOY
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ

9 Kasım 2015 Pazartesi

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ • İnorganik maddelerden organik besin moleküllerinin sentezi sırasında güneş ışığının enerjisi kullanılır.Bu olaya fotosentez diyoruz.
 • Fotosentezde klorofil denilen pigment kullanılır. 20 farklı klorofil pigmenti vardır. En iyi bilinenleri Klorofil a (Kla) ve Klorofil b (Klb) ile bakteriyoklorofillerdir.
 • İnorganik madde oksidasyonunda açığa çıkan kimyasal enerjinin besin sentezinde organik moleküllerin kimyasal bağlarına transfer edilmesine kemosentez denir.

15 Şubat 2015 Pazar

BOŞALTIM SİSTEMİ
  
Canlılarda  metabolizma  artıklarının ve zararlı ürünlerin atılması boşaltım sistemiyle sağlanır.Dengeli bir iç ortam sağlanmış olur (homeostasis)

Canlılarda görülebilen boşaltım artıkları.
 • CO2
 • H2O
 • Amonyak
 • Üre
 • Ürik asit
 • Oksalat kristalleri
 • Rafit
 • Druz
 • Sistolit


TEK HÜCRELİLERDE BOŞALTIM:
 • Tek hücrelilerde CO2 ,NH3, H2O, gibi artık maddeler difüzyon ve osmozla dışarıya atılır.
 • Tatlı sularda yaşayan amip, öglena, paramecium (terliksi hayvan) gibi tek hücrelilerde “kontraktil koful” adında boşaltım organı gelişmiştir.Sitoplazmalarına sürekli su girişi olur.Hücrenin aşırı şişerek patlamasını bu yapı ile engel olur

14 Aralık 2014 Pazar

BİLKEM POPÜLER

ETİKETLER